torsdag 4 juli 2013

Höghus i staden?


Höghus i stadskärnan kan medföra problem, det blir ofta blåsigt då dessa bildar korridorer för vinden. På våra breddgrader är de synnerligen problematiska, vi har en lågt stående sol, som ger långa skuggbildningar. Höghus är dessutom olämpliga som bostadshus, då man tappar den visuella kontakten med marken och de människor som rör sig där nere. Vidare ur ett barnperspektiv ser man att höghus skapar problem, där barnen i de höga husen drar sig från att gå ut, de har ofta färre kamrater, exponeras mindre för det gröna..

I Umeå ser jag Skogsbrynet som ett idealt område med höghus. Deras placering ligger vackert med Gammliaskogen som fond. Den vita fasen reflekterar sig vackert mot det gröna. Detta område uppfördes i slutet av 50-talet, man har tänkt på utrymmen för både bilar och grönt. Husen i detta område är på 9 våningar, ej någon störande höjd. Men fortfarande är de för höga utifrån ett barnperspektiv. Men mot fonden av skogen bildar de en vacker bild i Umeå. Kontrasterna mot de lägre byggnaderna i förgrunden, dvs villorna på Haga är fin, inget som stör, bara något som skapar kreativa tankar. Flyttar vi position, till den centrala delen av Umeå, den som går under benämningen Centrum Fyrkanten, blir ofta höga hus ett problem, där blir problemen med skuggor påfallande. Ur ett hållbarhetsperspektiv är ej höga hus något att försvara, då de blir dyra, kräver mycket energi för både uppförande och drivande. Höga hus kan vara vackra, men ofta är de som sagt problematiska då ej är kompatibla med det sociala livet. Vi måste anpassa byggandet för människorna. Staden skall vara för människorna, det är vi som skall utgöra den samlade energin i staden. Tryggheten i staden blir hög när vi människor utgör det stora inslaget i staden. Handeln blir också gynnad av detta. Slutligen, spelrummen i staden skall utgöra platser där vi människor, både barn och vuxna får plats, där vi får inspiration, och där fantasi och kreativititet  får flöda.

/LennART Frostesjö

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar